המתבגר שלך זקוק להכוונה ולעזרה?

באימון  האישי יילמד המתבגר לזהות את תחומי החוזק והכישורים האישיים שיסייעו לו לנהל את חייו ביתר בהירות והצלחה, ולהתמודד עם הסוגיות והמורכבות הייחודית המאפיינת את גיל ההתבגרות : בעיצוב "האני" וביחסיו עם סביבתו (בני משפחתו, בני גילו וצוות המורים).

 המתבגר יילמד להציב מטרות בתחומים בהם ייבחר וירכוש דרכים להשגתן באופן אפקטיבי התואמים לאישיותו, ערכיו ותפיסת עולמו ניתן לסייע לו בתחומים בהם הוא מתלבט העוסקים

 למעשה, בתהליך האימון עובר המתבגר ל"קידמת הבמה" ומקבל הזדמנות להכיר את עצמו טוב יותר ולעצב את חייו בתקופה משמעותית וקריטית בחייו להמשך דרכו כמבוגר עצמאי ומצליח.