עוד משחר ילדותי, בהיותי תלמידה בבית הספר היסודי  התנדבתי בתחומים שונים,

וחוויתי  את תחושת הסיפוק האדירה והתרומה החברתית העצומה.

בשנים האחרונות אני מתנדבת בעיקר בתחום החינוך הקרוב ללבי, בעריכת אבחונים דידקטיים ללא תשלום,  בהקניית קריאה וכתיבה במסגרת עמותת "פוש" ובחברות בוועדות עירוניות .

אני קוראת לך להתנדב ולתת כתף לאילו הזקוקים לסיועך!

תוכלו לפנות אליי ולקבל הכוונה לארגונים הרלונטיים או ליוזמות אישיות!