ללמוד איך ללמוד, כבר למדת?!

 למידה נכונה הינה תנאי הכרחי לקליטת מידע, עיבודו והבעתו בכתב ובע"פ.

תלמידים רבים אינם יודעים כיצד ללמוד ביעילות, לכן  אינם מצליחים כמצופה וזאת למרות  יכולותיהם הקוגניטיביות  התקינות ומאמציהם המרובים.

לכל אדם באשר הוא, מוקדי כוח וערוצי למידה דונימננטיים, אשר שימוש יעיל בהם יקצר וישביח  את תהליך הלמידה.

אסטרטגיות יעילות, הן אילו אשר מותאמות לתלמיד ומועברות ע"י איש מקצוע המומחה בתחומו, שכן הן  הבסיס ללמידה יעילה, מהנה ומניבת הישגים.

שיעורי אסטרטגיות  הלמידה במכון – מועברים באופן פרטני ולעיתים אף בזוגות ומותאמים לגיל התלמידים ולתכנים הנדרשים.

לצד הקניית אסטרטגיות ללמידה אקדמית ניתן אימון אישי, המאפשר לתלמיד להשיג את מטרותיו הלימודיות והאישיות באופן יעיל!

 השיעורים מתקיימים בבית המורה או בבית התלמיד.